+30 694 742 9747     info@viopol.com

Εταιρική κουλτούρα και Κρίση της Προμηθευτικής Αλυσίδας

Από το 2021, ο κόσμος βιώνει μία βαθιά κρίση στην προμηθευτική αλυσίδα, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή, η εταιρική κουλτούρα διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανισμού και εταιρείας.

Στη VIOPOL, έχουμε καλλιεργήσει μία ανθρωποκεντρική ηγεσία, η οποία επέφερε θετικά αποτελέσματα για εμάς, ακόμη και μέσα στις δυσμενείς συνθήκες της κρίσης που βιώνουμε.

Στη VIOPOL, όλοι οι άνθρωποι μας είναι εξίσου σημαντικοί! Έχουμε «χτίσει» ένα εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων μας, όπου όλοι είναι αφοσιωμένοι και εξουσιοδοτημένοι να συνεισφέρουν, χωρίς το φόβο της κριτικής ή τιμωρίας. Αυτό ακριβώς είναι που δίνει ώθηση στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, να πάρει πρωτοβουλίες, γνωρίζοντας ότι έχει πάντα την αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη των ανωτέρων του.

Η ανθρωποκεντρική ηγεσία μας διασφαλίζει ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις που λαμβάνει, γεγονός που αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό, όταν αυτές απαιτείται να ληφθούν άμεσα και πολλές φορές ακαριαία, προκειμένου να διασφαλιστούν τα αποθέματα και να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Κρίσης της Προμηθευτικής Αλυσίδας, τέτοιου είδους αποφάσεις και ενέργειες, ήταν αναγκαίο να λαμβάνονται συνεχώς.

Σε ένα παραδοσιακό εργασιακό μοντέλο, ο υπεύθυνος προμηθειών, θα έπρεπε να ζητήσει την άδεια από τον ανώτερό του, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ενίοτε μάλιστα, θα χρειαζόταν να προγραμματιστεί συνάντηση ολόκληρης της ομάδας, προκειμένου να συμφωνηθεί οποιαδήποτε επόμενη κίνηση. Αυτό όπως είναι φυσικό, σημαίνει καθυστερήσεις, αναβολές και ενδεχομένως δυσκολίες στη λήψη των αποφάσεων.

Στη VIOPOL, λειτουργούμε ως ομάδα, με όλα τα μέλη μας να έχουν ξεκάθαρο το όραμα και τον σκοπό της εταιρείας να προσφέρει πραγματική Αξία στους πελάτες, στους ανθρώπους, στους προμηθευτές και στους μετόχους της. Από το ξεκίνημα κιόλας της κρίσης της προμηθευτικής αλυσίδας, θέσαμε ως πρωταρχικό μας στόχο να διασφαλίσουμε επαρκείς ποσότητες υλικού προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των συνεργατών μας.

Όλοι είμαστε ισότιμοι, στη VIOPOL. Οι άνθρωποι μας και οι σχέσεις μαζί τους είναι σημαντικές για εμάς. Διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης τόσο με τους πελάτες-συνεργάτες όσο και με τους προμηθευτές μας, με θετικό αντίκτυπο και για τις δύο πλευρές.

Όταν ξεκίνησαν οι πρώτες ανατιμήσεις, με τις τιμές των αγαθών να εκτινάσσονται πέρα από κάθε προσδοκία, φτάνοντας σε πρωτοφανή επίπεδα, το τμήμα προμηθειών της VIOPOL προέβη εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να υποστηρίξει το όραμα και τους στόχους της εταιρείας.

Σε αυτό συντέλεσε το γεγονός ότι τόσο η διοίκηση όσο και κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά από την παραγωγή έως τις πωλήσεις, δρουν πάντα έγκαιρα και υποστηρικτικά. Η κουλτούρα της VIOPOL, διασφαλίζει ότι ακόμα και στο χειρότερο σενάριο, ο υπεύθυνος προμηθειών θα λάβει άμεσα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, αντί να είναι υποχρεωμένος να ζητήσει έγκριση γι’ αυτές.

Ένα ακόμη συστατικό του επιτυχημένου μοντέλου ηγεσίας που έχουμε υιοθετήσει, είναι η διαφάνεια, η οποία συνέβαλλε σημαντικά στην απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής. Κάθε μέλος της ομάδας μας είναι ενήμερο εξ’ αρχής για τη θέση και την πορεία της εταιρείας, σε κάθε στάδιο, στο οποίο βρίσκεται. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις και απογοητεύσεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η υποστήριξη και η συμμετοχή όλων.

Με την εφαρμογή του ανθρωποκεντρικού μοντέλου ηγεσίας στη VIOPOL, καταφέραμε μέσα στο 2021 και ενώ η παγκόσμια κρίση ανάγκασε πολλές εταιρείες να σταματήσουν περιοδικά την παραγωγή τους, όχι μόνο να συνεχίσουμε να λειτουργούμε αδιάλειπτα αλλά και να αυξήσουμε τον όγκο των πωλήσεων μας κατά 40%!

Συνεπώς, συμπεραίνουμε, ότι η ανάπτυξη και η συνεχής καλλιέργεια μίας πραγματικά ανθρωποκεντρικής κουλτούρας ηγεσίας, όπου όλοι έχουν αξία και ουσιαστικό ρόλο, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί μία τέτοια πρωτοφανής κρίση. Οι αποφάσεις και οι ενέργειες λαμβάνονται σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που αποπνέει εμπιστοσύνη και οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

 

Χρίστος Καχραμάνογλου
CEO

Viopol Polyurethane Systems
Creating PURe Value
www.viopol.com